2019 EHPCongress Nantes Header
 

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu tellimisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmis Kaugkütte teatmik kohalike omavalitsuste spetsialistidele, kinnisvara arendajatele ja haldajatele, korteriühistute juhtidele.

Kaugkütte ajalugu ja arengut Eestis tutvustavad 2013 aastal valminud lühifilm, ning kaks reklaamklippi. Esimene reklaamklipp räägib elamute renoveerimise vajadusest, teine tarbija ja soojatootja koostöö olulisusest. Kaugkütte arengut Tabiveres tutvustab 2014 a. aprillis valminud lühifilm.

Kaugküttesüsteem töötab kõige tõhusamalt ja keskkonnasõbralikumalt, kui seal toimub soojuse ja elektri koostootmine, energia allikatena kasutatakse kohalikku kütust ning soojus edastatakse tarbijateni optimeeritud läbimõõduga ja hästi soojustatud torustikke pidi.

Kaugküttesüsteemidega seonduvaid probleeme on mõistlik lahendada koostöös, kus osalevad nii kaugküttefirmad (kaugküttetorustike renoveerimine ja süsteemi efektiivsuse parandamine), omavalitsused (kaugküttel olevate alade planeerimine) kui ka tarbijad (oma hooneid soojapidavamaks ja nende küttesüsteeme tõhusamaks muutes).

Kaugküte toimib kui kütame maju, mitte õhku. 

          

 

Kaugkütte ajalugu ja arengut Eestis tutvustav 2013 aastal valminud lühifilm

Mugavalt soojaks. Kaugküte from EJKÜ on Vimeo.

Reklaamklipp

Kaugküte 1 from EJKÜ on Vimeo.

Reklaamklipp 2

Kaugküte 2 from EJKÜ on Vimeo.

Kaugkütte arengut Tabiveres tutvustav 2014 a. aprillis valminud lühifilm