KOOLITUSE SIHTGRUPP
Eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamise tehniline järelevaataja 
 

EJKÜ kaugküttetorustike jätkutööde teostaja koolitus.

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolituse sihtgrupiks on jätkupakendite paigaldajad

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Kogemustega eelisoleeritud soojusvõrkude projekteerijad ja soojusvõrkude projekteerimise ning ehitamise eest vastutavad insenerid.

Jätkutööde teostaja koolitusel 01.02.2019 pädevustunnistuse saanud isikud:

Ettevõtte pädevustunnistus:
* on kehtiv kaks (2) aastat;

Isoplus Fjernvarmeteknik AS ja Logstor AS toodete tutvustus ning paigaldusjuhised 

Tehnilise järelevaataja koolitusel 15.05.2018 pädevustunnistuse saanud isikud