Ettevõtte pädevustunnistus:
* on kehtiv kaks (2) aastat;

* annab õiguse teostada töid, mis on märgitud tunnistusele;
* kohustab pidama vajalikku dokumentatsiooni ja arvestust tunnustusaluste tööde teostamise ja järelevaatamise kohta;
* kohustab esitama tunnistuse andmebaasi haldamiseks vajalikke andmeid.
 
ETTEVÕTTE PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEMINE
* Taotlemise eelduseks on ettevõttes töötav tunnistust omav tehniline järelevaataja ja jätkutööde teostaja.

* Ettevõte esitab toimkonnale vastava taotluse koos järgmiste lisadega:
1)       ettevõttes töötava jätkutööde toestaja tunnistust omavate töötajate loetelu;
2)       ettevõttes töötavate tehnilise järelevaataja tunnistust omavate töötajate loetelu;
3)       loetelu ettevõtte poolt kasutatavatest mehhanismidest ja tööriistadest, mis on vajalikud kaugküttetorustike jätkutööde teostamiseks;
4)       kinnituse pädevustunnistuse vormistustasu kohta.

Toimkond peab taotlejale andma vastuse hiljemalt kahe (2) nädala jooksul.
 
ETTEVÕTTE PÄDEVUSTUNNISTUSE OMANIKUD
Tunnistuse nr Väljaandmise kuupäev Ettevõte
E176 22.10.2018 OÜ Vastar
E175 15.10.2018 AS KE Infra
E174 17.09.2018 OÜ Consumat
E173 21.08.2018 OÜ RST Valga
E172 08.06.2018 OÜ Raivo Remont
E171 13.04.2018 AS Magma
E170 22.10.2017 OÜ Hensel Grupp
E169 15.09.2017 OÜ Kolmtex
E168 02.06.2017 OÜ Megido
E167 15.11.2016 OÜ Pogi
E166 13.10.2016 OÜ Vastar
E165 10.10.2016 AS KE Infra
E164 20.04.2016 OÜ Märja Monte
E163 22.10.2015 AS Magma
E162 22.10.2015 OÜ Hensel Grupp
E161 15.09.2015 OÜ Kolmtex
E160 02.06.2015 OÜ Megido
E159 13.10.2014 AS Sanserv
E158 08.08.2014 OÜ Vastar
E157 07.08.2014 AS Küte ja Ehitus
E156 07.08.2014 OÜ Wetorex
E155 05.06.2014 OÜ Pogi
E154 21.03.2014 OÜ Atlas Ehituse
E153 24.10.2013 OÜ Märja Monte
E152 22.10.2013 OÜ Hensel Grupp
E151 10.08.2013 AS Magma
E150 18.07.2013 OÜ Kolmtex
E149 18.05.2012 OÜ Wetorex
E148 18.05.2012 AS Küte ja Ehitus
E147 11.04.2012 OÜ Vastar
E146 26.03.2012 OÜ Atlas Ehituse
E145 28.09.2011 OÜ Hensel Grupp
E144 22.09.2011 OÜ Märja Monte
E143 18.07.2011 OÜ Kolmtex
E142 22.09.2010 OÜ Pogi
E141 06.08.2010 AS Amaks
E140 24.03.2010  AS Küte ja Ehitus
E139 22.10.2009 OÜ Märja Monte
E138 01.03.2009 OÜ Hensel Grupp
E137 02.11.2007 AS Water Ser
E136 12.06.2007 OÜ Pogi
E128 15.03.2007 AS Küte ja Ehitus
E127 15.03.2007 AS Esro
E126 15.03.2007 OÜ Veisari Soojus
E125 28.02.2007 AS Magma
E124 28.02.2007 OÜ ICT Projekt
E123 28.02.2007 OÜ Hensel Grupp