KOOLITUSE SIHTGRUPP
Eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamise tehniline järelevaataja 
 

EESMÄRK
 
Vastavalt eelisoleeritud kaugküttetorustike valdkonna pädevuse tunnustamise korrale parandada ja korrastada eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamisel teostavate tööde kvaliteeti.
 
KESTVUS

Üks päev
 
KOOLITUS TOIMUB
 
EJKÜ büroos, Punane 36, Tallinn 
 
OSAVÕTUMAKS
 
Koolitus on tasuline. Koolituse maksumus teatatakse koolituse lisainfona registreerimislehel. Osavõtumaks sisaldab kohvipause, lõunasööki, koolitusmaterjale ja eksamitasu. Osavõtumaksu summale lisandub käibemaks 20%. Peale registreerimist esitame Teile arve, mille palume tasuda enne koolitusele tulekut või võtta kaasa garantiikiri arve tasumise kohta. Registreeritud osavõtu saab vajaduse korral tühistada 3 päeva enne koolituse algust, hilisemal teatamisel või koolitusel mitteosalemisel koolitustasu ei tagastata seoses meie poolt juba tehtud kulutustega. Kui koolitus annulleeritakse osavõtjate puuduse tõttu, tagastatakse ülekantud koolitustasu.
 
TULEMUS
 
Koolituse eduka läbimise järel omandab osavõtja kaugküttetorustike paigaldamise tehnilise järelevaataja pädevustunnistuse. Isiku tunnistus on tähtajatu.
 
Tunnistus annab selle omanikule järgmised õigused:
- teostada järelvalvet eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamisel teostatavate tööde ja toimingute õigsuse ja nõuetele vastavuse üle;
- teha ettevõtte töövõtjale märkusi ja ettekirjutusi väärade töövõtete ja toimingute ilmnemisel;
 
Tunnistus paneb isikule järgmised kohustused:
-  fikseerida oma seisukohad kirjalikult tellijale üleantavates dokumentides;
-  reklamatsioonide esinemisel esitada koheselt andmed toimkonnale andmebaasi kandmiseks.
 
LISAINFORMATSIOON
 
Lisainformatsioon dokumendis “Eelisoleeritud kaugküttetorustike valdkonna pädevuse tunnustamine ja koolitus”. EJKÜ büroost telefonidel 6 556 275, 6 556 277  ning e-maili aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..       
                                 
REGISTREERIMINE  
 
Aime Allikmets, sekretär-juhiabi, tel:6556 275
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.