KOOLITUSE SIHTGRUPP

Kogemustega eelisoleeritud soojusvõrkude projekteerijad ja soojusvõrkude projekteerimise ning ehitamise eest vastutavad insenerid.

TÄIENDKOOLITUSE EESMÄRK

Koolituse eesmärk on arutada ja lahendada workshopi vormis soojusvõrkude projekteerijate praktikas esilekerkinud probleemseid tehnilisi ülesandeid. Koolituse programmi koostamisel lähtutakse osavõtjate soovidest ning lõplik programmi sisu lepitakse osavõtjatega kokku peale konkreetsete ettepanekute esitamist

KESTVUS

Kaks päeva

OSAVÕTUMAKS

Koolitus on tasuline. Koolituse maksumus teatatakse koolituse lisainfona registreerimislehel. Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööki. Osavõtumaksule lisandub käibemaks 20%.

Peale registreerimist esitame Teile arve, mille palume tasuda enne koolitusele tulekut või võtta kaasa garantiikiri arve tasumise kohta.

Registreeritud osavõtu saab vajaduse korral tühistada 3 päeva enne koolituse algust, hilisemal teatamisel või koolitusel mitteosalemisel koolitustasu ei tagastata seoses meie poolt juba tehtud kulutustega. Kui koolitus annulleeritakse osavõtjate puuduse tõttu, tagastatakse ülekantud koolitustasu.

LISAINFORMATSIOON

Koolituse viib läbi lektor Bjarne K. Jepsen.
Koolituse 2. Päev lõpeb paraktilise demonstratsiooniga.

Loengud on inglise keeles.

REGISTREERIMINE
Aime Allikmets, sekretär-juhiabi, tel:6556 275
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.