Hea energeetikasektoris tegutseja

EJKÜ ootab Teid liituma meie toreda ja tegusa liikmeskonnaga.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) on Eesti suurim ja vanim energeetika- ja soojavaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon.

EJKÜ tegutseb 1995ndast aastast. Liikmed tegelevad soojuse ja elektri tootmise ning müügiga; soojus- ja elektrivõrkude haldamisega; koostootmisega (elektri ja soojuse koostootmine ning jaotamine); seadmete- ning torustiku tarnimise ja paigaldamisega (energeetikavaldkonna ettevõtted) ning erialase nõustamisega (koolitus, konsultatsioon ja projekteerimine).

Esindades energeetikaettevõtteid kõikjalt Eestist, on EJKÜ prioriteediks regionaalselt tasakaalustatud soojamajanduse ja energeetika areng. Aastate jooksul on EJKÜ-st kujunenud arvestatav energeetikavaldkonna kompetentsikeskus, mis on seeläbi aktiivne osaline nii kaasarääkijana seadusloome protsessis kui avalikes aruteludes energeetikavaldkonna tulevikku puudutavalt.

Et olla osaks sellest toredast ja tegusast organisatsioonist ning kõvema häälega kaasa rääkida Eesti energeetikasektori arendamisel, kutsume Teid liituma Eesti Jõujamade ja Kaugkütte Ühinguga. EJKÜ liikmeks olemine pakub rohkelt võimalusi kontaktideks uute ja vanade kolleegidega ning seeläbi oma äri edendamisel, kaasarääkimiseks seadusloomes jms. Vähetähtsad ei ole ka EJKÜ liikmetele pakutavad lisateenused erinevate ürituste, erialaste koolituste, juhendmaterjalide jm. näol.

Küsimaks rohkem infot liikmeks olemise eeliste, EJKÜ tegevuse ja muude teid huvitavate teemade kohta, võtke palun ühendust EJKÜ kontoriga: e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 6556 275.
Täiendavat infot EJKÜ kohta leiate ühingu kodulehelt www.epha.ee. Samast leiate ka info EJKÜ liikmeks astumise kohta ning liikmeksastumise avalduse pdf ja Word dokumendi.

Meeldivat koostööd soovides

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
 
2014-02-26 Muhvijate koolitus 25.02 4 1024x576
 
IMG 3280 1024x768 
 
IMG 5294 1024x768