Euroheat1   AGFW   mkm v   konkurentsi v  insliit
 
taastuvenergia koda   ttu-v tja v    ekyl v
 
gaasl   eees v    etl v       eetel logo    Energiateollisuus
KIK logo     lsua1 Lithu       movliit    evel  
 
Kutsekoda logo     arengufond
 
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – www.mkm.ee
Konkurentsiamet - www.konkurentsiamet.ee
Tehnilise Järelevalve Amet – www.tja.ee
Tallinna Tehnikaülikool – www.ttu.ee
Eesti Gaasiliit - www.egl.ee
Eesti Inseneride Liit – www.insener.ee
Eesti Elektritööstuse Liit – www.elektriliit.ee
Eesti Elektroenergeetika Selts - www.eees.ee
Eesti Maaomavalitsuste Liit – www.emovl.ee
Eesti Korteriühistute Liit - www.ekyl.ee
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit – www.eetel.ee
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus - www.ekvy.ee
Eesti Vee-ettevõtete Liit – www.evel.ee
Eesti Arengufond – www.arengufond.ee , www.energiatalgud.ee
Tartu Regiooni Energiaagentuur - www.trea.ee
Keskkonnainvesteeringute Keskus - www.kik.ee
Sihtasutus KredEx - www.kredex.ee
Sihtasutus Kutsekoda - www.kutsekoda.ee
Eesti Taastuvenergia Koda - www.taastuvenergeetika.ee
Euroheat & Power – www.euroheat.org
Saksamaa Kaugkütte Ühing - www.agfw.de
Läti Kaugkütte Ühing - www.lsua.lv
Leedu Kaugkütte Ühing - www.lsta.lt