2019 EHPCongress Nantes Header
 

Tallinna Tehnikaülikoolist tellitud uurimustöö koosneb kolmest osast:

1.       Kaugkütte kaalumistegurid

2.       Soojuse paralleeltarbimise mõju kaugküttesüsteemile

3.       Soojuse koht-tootmisseadmete ühendusvõimalused kaugküttesüsteemi