2019 EHPCongress Nantes Header
 

Koolitusele ootame eelisoleeritud soojusvõrkude projekteerijaid ja soojusvõrkude projekteerimise ning ehitamise eest vastutavad insenere.

Koolituse eesmärk on tutvustada uuemaid torustike projekteerimise ja eelpingestamise ning külmpaigalduse meetodeid, ehituse kvaliteedi hindamist ja kontrolli, samuti arutada ja lahendada workshopi vormis soojusvõrkude projekteerijate praktikas esilekerkinud probleemseid tehnilisi ülesandeid. Koolituse programmi koostamisel lähtutakse osavõtjate soovidest ning lõplik programmi sisu lepitakse osavõtjatega kokku peale konkreetsete ettepanekute esitamist.

Kahepäevane koolitus on tasuline, 180.- EUR osaleja, ühingu liikmetele 140.- EUR. Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööki. Osavõtumaksule lisandub käibemaks 20%.

Registreeritud osavõtu saab vajaduse korral tühistada 3 päeva enne koolituse algust, hilisemal teatamisel või koolitusel mitteosalemisel koolitustasu ei tagastata seoses meie poolt juba tehtud kulutustega.

Koolitus toimub Punane 36, Tallinnas, kell 10.00 kuni 17.00.

Koolituse viib läbi lektor Bjarne K. Jepsen. Loengud on inglise keeles. 

Registreerimiseks saatke registeerimisleht  või e-kiri osalejate nime, isikukoodi, ettevõtte nime ja kontaktidega Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiljemalt 10.aprilliks 2018.

Koolitusel osalejad saavad täiendõppe läbimist tõendava tunnistuse.

Aime Allikmets

EJKÜ sekretär-juhiabi 

tel 6556 275

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.